logo
Jesteś tu:   Strona główna
Hartwich Audytor. Sp. z o.o.
ul. Fałata 1 lok. 6
85-309 Bydgoszcz
Tel.: 0 52 582 52 00
h_audytor@hartwich-audytor.pl
O FIRMIE

„Hartwich Audytor” - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje na rynku usług audytorskich od 1995 roku.
Spółka „Hartwich Audytor” została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pod numerem 785.
Prezesem Zarządu spółki „Hartwich Audytor” jest Elżbieta Hartwich, posiadająca bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz w badaniu sprawozdań finansowych.
Elżbieta Hartwich jest biegłym rewidentem wpisanym do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 1218.
Biegły rewident Elżbieta Hartwich kieruje całością prac, będących przedmiotem działalności spółki, a także bezpośrednio uczestniczy w badaniach i przeglądach sprawozdań finansowych.