logo
Jesteś tu:   Strona główna Przedmiot działania
Hartwich Audytor. Sp. z o.o.
ul. Fałata 1 lok. 6
85-309 Bydgoszcz
Tel.: 0 52 582 52 00
h_audytor@hartwich-audytor.pl
PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Głównym przedmiotem działalności spółki „Hartwich Audytor” są usługi badania rocznych sprawozdań finansowych, przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych oraz inne usługi o charakterze poświadczającym.
Spółka ma też w swojej ofercie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa w zakresie organizacji rachunkowości, wykonywania ekspertyz lub opinii ekonomiczno - finansowych oraz doradztwa podatkowego.