logo
Jesteś tu:   Strona główna Klienci
Hartwich Audytor. Sp. z o.o.
ul. Fałata 1 lok. 6
85-309 Bydgoszcz
Tel.: 0 52 582 52 00
h_audytor@hartwich-audytor.pl
KLIENCI

Spółka „Hartwich Audytor” świadczyła usługi dla podmiotów o różnej formie prawnej, głównie spółek prawa handlowego, w tym spółki akcyjnej notowanej na giełdzie papierów wartościowych.   
Były to podmioty o zróżnicowanym przedmiocie działalności, jak produkcja, budownictwo, handel, pośrednictwo ubezpieczeniowe, turystyka.